Krisstöd på flygplats

  • Startdatum: 2019-05-28 08:15
  • Slutdatum: 2019-05-28 12:00
  • Plats: Bromma flygplats

Målgrupp: Personer anställda av Swedavia som kan komma att ha krisstödsuppdrag vid allvarlig händelse på Bromma flygplats.

Innehåll

En halv dag med föreläsningar och övningar som syftar till att förmedla kunskap om:

- vanliga krisreaktioner hos barn och vuxna.

- grundläggande principer för bemötande av krisdrabbade barn och vuxna i det akuta skedet.

-förståelse för den egna uppgiften som stödperson i det akuta skedet och grundläggande kunskap om andra krisstödsaktörer som kan komma att verka på flygplatsen vid allvarlig händelse.

Datum

2019-05-28

Föreläsare

Malin Claesson och Caterina Cesaro