Innehåll

En halv dag med föreläsningar och övningar som syftar till att förmedla kunskap om:

- vanliga krisreaktioner hos barn och vuxna.

- grundläggande principer för bemötande av krisdrabbade barn och vuxna i det akuta skedet.

-förståelse för den egna uppgiften som stödperson i det akuta skedet och grundläggande kunskap om andra krisstödsaktörer som kan komma att verka på flygplatsen vid allvarlig händelse.

Datum

2019-05-28

Föreläsare

Malin Claesson och Caterina Cesaro