Föreläsningen kommer att belysa krisreaktioner och grundläggande principer för krisstöd i samband med allvarlig händelse.

Datum: 20 december kl 14-15

 

Föreläsare

Malin Claesson, leg psykolog, leg psykoterapeut

malin.klaesson@sll.se