Innehåll

Kursen består av teoretiska moment samt mycket praktisk träning som berör övningsupplägg, simuleringsverktyg och utvärderingsmetod. Deltagarna får stöd och återkoppling under genomförandet.

Målgrupp 
Personal inom hälso- och sjukvård som jobbar med utbildning för krisstödssamordnare och krisstödspersoner.

Mål
Utbildningen är till för dig som vill lära dig planera och genomföra utbildning och övning för krisstödsinsatser eller du som vill utveckla krisstödsarbetet i den egna verksamheten.

Föreläsare
Valborg Jansson, KMC Linköping
Charlotte Therup Svedenlöf, RKK, SLSO, Region Stockholm