Beskrivning

ETS kan användas för att utbilda och hålla övningar inom psykologiskt krisstöd, riskbedömning av drabbad samt ledning och samordning. ETS verktyget kan även användas för att analysera en krisstödorganisations förmåga.
Genomförd utbildning resulterar i certifiering som ETS krisstödsinstruktör.

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska föreläsningar varvat med praktiska demonstrationer. Deltagarna förbereder och genomför också simuleringsövningar med tydlig utvärdering och feedback från erfarna instruktörer.

Förkunskaper

Kursdeltagarna har erfarenhet av krisstöd och kunskaper om sin verksamhets krisstödsorganisation.

Målgrupp

Krisstödsledare eller ledningsperson inom PKL/för krisstödet.
Målet med kursen är att deltagarna ska kunna planera, sätta upp, genomföra samt utvärdera resultat från simuleringsövningar inom krisstöd genom att använda Emergo Train System ® (ETS).

Kursansvarig/Föreläsare

Valborg Jansson, KMC i Linköping och föreläsare Charlotte Therup Svedenlöf, RKK