Charlotte och Caterina håller i en delpresentation under en heldag. Reflektion kring arbetet om stöd till medarbetare och chefer under och efter påfrestande händelser.

 

Målgrupp

Chefer och HR i region Stockholm

 

Kursansvarig

Strategisk HR, Katrin Kopp