Dessa utbildningsdagar ger en introdukion och träning av PKL ledningsarbete.

Charlotte Therup Svedenlöf och Bengt Andrée