imageymbcb.png

Innehåll:

  • Personligt ledarskap
  • Regional särskild sjukvårdsledning
  • Lokal särskild sjukvårdsledning
  • Säkerhet
  • Betydelsen av krisstöd - PKL
  • Övningar

Kursen är uppbyggd genom en kombination av teoretiska föreläsningar och mer tillämpade övningar.

Målsättning
Syftet är att stärka förmågan till beslutsfattande i en ledningsfunktion vid särskilda händelser samt ge strategier, färdigheter och konkreta verktyg vid komplexa situationer.

Föreläsare

RKK tillsammans med PKL ledare på Södertälje akutsjukhus svarar för avsnittet om PKL på regional respektive lokal nivå – Betydelsen av krisstöd samt övning.
Föreläsare är Pernilla Bergman och Nineveh Baresso.

Ansvarig för utbildningen är Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB i samverkan sjukhusens beredskapssamordnare, BSO.