Innehåll:

  • Personligt ledarskap
  • Regional särskild sjukvårdsledning
  • Lokal särskild sjukvårdsledning
  • Säkerhet
  • Betydelsen av krisstöd - PKL
  • Övningar

Kursen är uppbyggd genom en kombination av teoretiska föreläsningar och mer tillämpade övningar.

Målsättning
Syftet är att stärka förmågan till beslutsfattande i en ledningsfunktion vid särskilda händelser samt ge strategier, färdigheter och konkreta verktyg vid komplexa situationer.

Föreläsare

RKK svarar för avsnittet om PKL-Betydelse av krisstöd samt övningar under utbildningen. Föreläsare Charlotte Therup Svedenlöf
Ansvarig för utbildningen är Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB i samverkan sjukhusens beredskapssamordnare, BSO.