Bakgrund

Enheten för katastrofmedicinsk beredskap svarar för katastrofmedicinsk beredskap i Region Stockholm. Det omfattar såväl somatiska som psykologiska insatser. Enheten svarar för planering, genomförande, utvärdering och utveckling inom området. EKMB genomför kursen lokal särskild sjukvårdsledning. Nytt är att kursen genomförs under en dag istället för två och på regionens sjukvårdsinrättning. I kursen kombineras föreläsningar och praktisk tillämpning av stabsmetodik.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvårdens katastrofmedicinska beredskapsorganisation som kan komma att verka i lokal särskild sjukvårdsledning, LSSL vid en särskild händelse.

Syfte & mål

Kursens syfte är att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper att arbete i LSSL vid en särskild händelse.

Deltagarna ska efter genomförd kurs kunna

  • omsätta teoretiska principer för lokal särskild sjukvårdsledning i praktisk tillämpning
  • ha kunskap för samverkan i Region Stockholm katastrofmedicinska organisation
  • förstå stabsmetodik och stabsfunktioner för lokal särskild sjukvårdsledning

Kursen är uppbyggd genom en kombination av teoretiska föreläsningar och mer tillämpade övningar. Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva deltagande i övningar och diskussioner.

Utbildningen ges vid tre tillfällen 20 oktober, 17 november och 15 december.

Kursledning

Jan Andersson, Enheten för katastrofmedicinsk beredskap

Gabriel Lagercrantz, SLSO patientsäkerhet

Ulf Engström, SLSO Verksamhetsstöd säkerhet och beredskap