Målgrupp
Utbildningen Lokal särskild sjukvårdsledning vänder sig i första hand till medlemmar i den ledningsgrupp som vid särskild händelse kommer att arbeta i lokal särskild sjukvårdsledning (LSSL) på vårdinrättning.

Målsättning
Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna ingå i lokal särskild sjukvårdsledning vid en särskild händelse.

Deltagarna ska efter genomförd utbildning kunna
• omsätta teoretiska principer för lokal särskild sjukvårdsledning i en praktisk tillämpning
• omsätta principer för samverkan på lokal nivå i en praktisk tillämpning enligt principer för lokal särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse

Kursens innehåll grundar sig på Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Stockholms läns landsting och omfattar exempelvis:
• Principer för landstingets roll i krishanteringssystemet
• Lokal särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse.
• Lokal särskild sjukvårdsledning på vårdenhet.
• Grunder stab och ledning.
• Stabsverktyg.
• Kommunikationsvägar.
• Krisstöd, ledning och organisation.
• Arbetsmiljö inkl. uthållighet.
• Rapportering och dokumentation.
• Larm och alarmering på vårdenhet.

Kursen är uppbyggd genom en kombination av teoretiska föreläsningar och mer tillämpade övningar.

Föreläsare: Charlotte Therup Svedenlöf, RKK och kursledning är Birgitta Almgren och Jan Andersson, Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB