Lokal särskild sjukvårdsledning

 • Startdatum: 2019-03-06 08:30
 • Slutdatum: 2019-03-07 16:30
 • Plats: Hantverkargatan 11 B

Föreläsning om Psykologisk katastrofledning – ”Syfte, roll och uppdrag” på utbildningen Lokal särskild sjukvårdsledningsutbildning i Region Stockholm den 7 mars

Målgrupp
Utbildningen Lokal särskild sjukvårdsledning vänder sig i första hand till medlemmar i den ledningsgrupp som vid särskild händelse kommer att arbeta i lokal särskild sjukvårdsledning (LSSL) på vårdinrättning.

 

Innehåll:
Kursens innehåll grundar sig på Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Stockholms läns landsting och omfattar exempelvis:

 • Principer för landstingets roll i krishanteringssystemet
 • Lokal särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse.
 • Lokal särskild sjukvårdsledning på vårdenhet.
 • Grunder stab och ledning.
 • Stabsverktyg.
 • Kommunikationsvägar.
 • Krisstöd, ledning och organisation.
 • Arbetsmiljö inkl. uthållighet.
 • Rapportering och dokumentation.
 • Larm och alarmering på vårdenhet.

Kursen är uppbyggd genom en kombination av teoretiska föreläsningar och mer tillämpade övningar.

Målsättning
Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna ingå i lokal särskild sjukvårdsledning vid en särskild händelse.
Deltagarna ska efter genomförd utbildning kunna

 • omsätta teoretiska principer för lokal särskild sjukvårdsledning i en praktisk tillämpning
 • omsätta principer för samverkan på lokal nivå i en praktisk tillämpning enligt principer för lokal särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse

 

Föreläsare: Charlotte Therup Svedenlöf, RKK och kursledning är Birgitta Almgren och Jan Andersson, Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB

Liknande händelser

Charlotte Therup Svedenlöf

Enhetschef
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Doktorand
+ 46(0)8-123 401 64