Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till medlemmar i den ledningsgrupp som vid allvarlig händelse kommer att arbeta i lokal särskild sjukvårdsledning på vårdinrättning.

Syfte

Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter för att ingå i lokal särskild sjukvårdsledning vid en allvarlig händelse

Deltagarna ska efter genomförd utbildning kunna

 • omsätta teoretiska principer för lokal särskild sjukvårdsledning i en praktisk tillämpning
 • omsätta principer för samverkan på lokal nivå i en praktisk tillämpning enligt principer för lokal särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse

 

Kursinnehåll

Kursens innehåll grundar sig på Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Stockholms läns landsting och omfattar exempelvis

 • Principer för landstingets roll i krishanteringssystemet
 • Lokal särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse.
 • Lokal särskild sjukvårdsledning på vårdenhet.
 • Grunder stab och ledning.
 • Stabsverktyg.
 • Kommunikationsvägar.
 • Krisstöd, ledning och organisation.
 • Arbetsmiljö inkl. uthållighet.
 • Rapportering och dokumentation.
 • Larm och alarmering på vårdenhet.

Kursen är uppbyggd genom en kombination av teoretiska föreläsningar och mer tillämpade övningar. Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva deltagande i övningar och diskussioner.

 

Kursledning

Birgitta Almgren och Jan Andersson, Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB

 

Föreläsare från RKK

Charlotte Therup Svedenlöf