Lokal särskild sjukvårdsledning

 • Startdatum: 2018-11-19 08:00
 • Slutdatum: 2018-11-20 16:30

Kursen Lokal särskild sjukvårdsledning vänder sig i första hand till medlemmar i den ledningsgrupp som vid allvarlig händelse kommer att arbeta i lokal särskild sjukvårdsledning på vårdinrättning.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till medlemmar i den ledningsgrupp som vid allvarlig händelse kommer att arbeta i lokal särskild sjukvårdsledning på vårdinrättning.

Syfte

Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter för att ingå i lokal särskild sjukvårdsledning vid en allvarlig händelse

Deltagarna ska efter genomförd utbildning kunna

 • omsätta teoretiska principer för lokal särskild sjukvårdsledning i en praktisk tillämpning
 • omsätta principer för samverkan på lokal nivå i en praktisk tillämpning enligt principer för lokal särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse

 

Kursinnehåll

Kursens innehåll grundar sig på Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Stockholms läns landsting och omfattar exempelvis

 • Principer för landstingets roll i krishanteringssystemet
 • Lokal särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse.
 • Lokal särskild sjukvårdsledning på vårdenhet.
 • Grunder stab och ledning.
 • Stabsverktyg.
 • Kommunikationsvägar.
 • Krisstöd, ledning och organisation.
 • Arbetsmiljö inkl. uthållighet.
 • Rapportering och dokumentation.
 • Larm och alarmering på vårdenhet.

Kursen är uppbyggd genom en kombination av teoretiska föreläsningar och mer tillämpade övningar. Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva deltagande i övningar och diskussioner.

 

Kursledning

Birgitta Almgren och Jan Andersson, Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB

 

Föreläsare från RKK

Charlotte Therup Svedenlöf

Liknande händelser

Charlotte Therup Svedenlöf

Enhetschef
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Doktorand
+ 46(0)8-123 401 64