Innehåll

Föreläsning om krisreaktioner på specialistkompetenskursen (SK-­kurs) för läkare som går specialiseringstjänstgöring i psykiatri. Föreläsningen kommer att belysa krisreaktioner, krisstöd och riskbedömning, traumatiska stressreaktioner hos hälso- och sjukvårdspersonal samt stödinsatser för personal.

Förläsare

Charlotte Therup Svedenlöf