Nationell konferens för krisstödsledare

 • 2023-12-01

 • 9 - 16

 • Katastrofmedicinskt centrum (KMC), Johannes Magnus väg 11, Linköping

Konferensen vänder sig till dig inom hälso- och sjukvården i Sverige som ska leda krisstödsarbetet vid en särskild händelse.

Med anledning av den ökade oron i Sverige och internationellt finns ett behov av att samverka för att få ett nationellt krisstöd som är så professionellt och effektivt som möjligt. Det är därför angeläget att vi ledningspersoner får möjlighet att träffas, bygga nätverk och dela erfarenheter om hur vi på bästa sätt kan rusta oss och utöka vår förmåga att leda krisstödsinsatser inom hälso- och sjukvården.

Program

 • Vad är svårt med krisstöd?
 • Krisstöd – i takt med tiden
  • Stressreaktioner – barn och vuxna
  • Riskfaktorer efter potentiellt traumatiserande händelser
  • Psykologisk triagering
  • Psykologiskt krisstöd – uppföljning/länkning
  • Träning och simulering Emergo Train System (ETS).
 • Psykologiska konsekvenser och uppföljande insatser – ett vetenskapligt perspektiv på nuvarande praktik.
 • Krisstöd – enligt lag och ordning
 • Erfarenhetsdiskussion

Kursansvarig/Föreläsare

 • Filip Arnberg, leg. psykolog, docent, KcKP
 • Valborg Jansson, Socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, KMC
 • Charlotte Therup Svedenlöf; chef, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, RKK
 • Caterina Cesaro, MD, överläkare, PhD, specialist i psykiatri, RKK
 • Pernilla Bergman, leg. psykolog, STP psykolog, RKK
 • Linda Martinik, MD, överläkare, specialist i psykiatri, RKK
 • Eva Svensson Isfej, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, STP psykolog, RKK

Anmäl dig senast 17 november

Max antal deltagare 130. Pris 1 000 kronor.

Anmälan för deltagare utanför Region Östergötland >>>

Anmälan för deltagare anställda i Region Östergötland >>>

Upplysningar
Charlotte Therup Svedenlöf, Region Stockholm
charlotte.therup-svedenlof@regionstockholm.se
Valborg Jansson, Region Östergötland
valborg.jansson@regionostergotland.se

Utbildning, Seminarium