Ämne

  • PKL och POSOM.
  • Psykotraumatologi, krisstöd och vägledning till dig som möter människor i behov av psykologiskt och socialt krisstöd – krisstöd och samverkan.
  • Workshop med temat – krisstöd och samverkan.

 

Föreläsare

Pernilla Bergman