Innehåll

Efter en olycka, pandemi eller andra tuffa och allvarliga händelser brukar den gängse uppfattningen vara att inget gott kan väl komma ur något sådant. Men är det så för oss?


Under förmiddagen kommer vi bl.a. att resonera och reflektera över innebörden av de två begreppen Post-Traumatic Growth (PTG) och Post-Traumatic Depreciation (PTD) och på vilket sätt dessa kan vara användbara för oss chefer inom hälso- & sjukvården.


Utifrån ett före, under och efter perspektiv diskuterar vi vidare hur vi som chefer, för oss själva, kan tänka mer hjälpsamt, bibehålla och skapa mer robusta strategier utifrån PTG (en positiv personlig förändring) och PTD (en personlig förändring åt det negativa hållet). I förlängningen är förhoppningen att vi på bästa sätt ska kunna vara ett ännu bättre stöd för våra medarbetare och kollegor.

AdobeStock_382313159.jpeg

Foto: Adobe Stock