Petra Adebäck och Charlotte Therup Svedenlöf föreläser om Krisstöd vid svåra händelser och katastrofer.

- Hur ger vi krisstöd direkt till drabbade och hur kan vi ge stöd till personal som arbetat under påfrestande händelser.