Dagen riktar sig till yrkesverksamma inom alla sektorer och allmänhet med ett intresse för de psykologiska konsekvenserna av covid-19 pandemin och krisstödsexperternas perspektiv.

Halvdagen avslutas med panelsamtal med krisstödssamordnare och krisstödsverksamma vid regioner och sjukhus: Vad är viktigt framöver för drabbade och allmänhet? Vilka behov ser vi framöver i form av stödjande insatser till personal som arbetat med sjuka under pandemin?

Föreläsare

Filip Arnberg, centrumchef vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, ordförande SPTF

Charlotte Therup Svedenlöf, enhetschef Regionalt Kunskapscentrum för katastrofpsykologi, Region Stockholm

Valborg Jansson, krisstödssamordnare, Region Östergötland

Johannes Nordholm, krisstödssamordnare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Linda Holmström, verksamhetschef medicinsk psykologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm