Psykologiskt krisstöd till allvarligt fysiskt skadade

  • Startdatum: 2019-11-25 08:30
  • Slutdatum: 2019-11-25 16:30
  • Plats: KS Solna

Utbildning riktad till samtlig personal inom Traumacentrum KS Solna, Stockholm läns landsting, andra landsting samt Försvaret. Föreläsningar samt övning.

Innehåll:

Reaktioner hos samt bemötande av psykologiskt krisdrabbade.

Lärandemål:

Ett gott psykologiskt omhändertagande av krisdrabbade allvarligt fysiskt skadade.

Föreläsare och övningsledare

  • Caterina Cesaro
  • Charlotte Therup Svedenlöf
  • Petra Adebäck

Målgrupp:

Kurator, Psykolog, Specialistläkare, annan personal, Sjuksköterska, Undersköterska

Kontaktperson:

  • Charlotte Therup Svedenlöf

Liknande händelser