Psykologiskt krisstöd till allvarligt fysiskt skadade

  • Startdatum: 2018-05-14 08:30
  • Slutdatum: 2018-05-14 16:30
  • Plats: Karolinska sjukhuset

Utbildning riktad till samtlig personal inom Traumacentrum, personal på övriga sjukhus i länet samt berörd personal inom Försvaret.

Innehåll:

Bemötande av psykologiskt krisdrabbade.

Lärandemål:

Ett gott psykologiskt omhändertagande av krisdrabbade allvarligt fysiskt skadade

Föreläsare:

  • Bengt Andrée
  • Charlotte Therup Svedenlöf
  • Petra Adebäck

Målgrupp:

Kurator, Psykolog, Specialistläkare, annat, Sjuksköterska, Undersköterska

Kontaktperson:

Bengt Andrée

Liknande händelser