Dag 2

 Kursinnehåll (Halvdag) 

Dag 2 – datum och tid: 7 december kl. 9-12

Egenreaktioner och stöd till stödpersonerna 

- Egenreaktioner och stöd till stadsdelens egen personal  

- Katastrofer, olyckor, allvarliga och påfrestande händelser.  

- Krisreaktioner, Sårbarhets- och skyddsfaktorer hos personal 

- Att möta människor i kris. Hur påverkas vi av det?              

- Vad är viktigt att tänka på som personal för att kunna hålla i längden? 


Målet med utbildningen är att förstärka stadsdelsförvaltningens förmåga att utföra krisstöd vid en allvarlig och påfrestande händelse.
Ansvarig för utbildningen och tillika föreläsare med särskild kris- och traumakompetens kommer från RKK.

Ansvarig stadsdelsförvaltning Spånga-Tensta 
Victoria Callenmark
Tf. stadsdelsdirektör 

Förläsare och kursansvarig 
Eva Svensson Isfej
Leg Psykolog, leg psykoterapeut
Region Stockholm, RKK

Caterina Cesaro
Överläkare, Specialist i psykiatri
Region Stockholm, RKK