Samma utbildning genomförs vid tre separata datum:

Målet med utbildningen är att förstärka stadsdelsförvaltningens förmåga att utföra krisstöd vid en särskild händelse. Ansvarig för utbildningen och tillika föreläsare med särskild kris- och traumakompetens kommer från RKK.

Ansvarig stadsdelsförvaltning
Peter Lind
Trygghets- och säkerhetssamordnare
Södermalms stadsdelsförvaltning

Förläsare och kursansvarig 
Eva Svensson Isfej
Leg Psykolog, leg psykoterapeut
Region Stockholm, RKK

Caterina Cesaro
Överläkare, Specialist i psykiatri
Region Stockholm, RKK

Linda Martinik
Överläkare, Specialist i psykiatri
Region Stockholm, RKK