Samma utbildning genomförs vid tre separata datum.

Målet med utbildningen är att förstärka stadsdelsförvaltningens förmåga att utföra krisstöd vid en särskild händelse. Ansvarig för utbildningen och tillika föreläsare med särskild kris- och traumakompetens kommer från RKK.

Ansvarig stadsdelsförvaltning
Peter Lind
Trygghets- och säkerhetssamordnare
Södermalms stadsdelsförvaltning

Förläsare och kursansvarig
Eva Svensson Isfej
Leg Psykolog, leg psykoterapeut
Region Stockholm, RKK

Caterina Cesaro
Överläkare, Specialist i psykiatri
Region Stockholm, RKK

Linda Martinik
Överläkare, Specialist i psykiatri
Region Stockholm, RKK