Samma utbildning genomförs vid två separata datum:

Denna: Den 1 december 2022 kl. 10:00-16:00

samt tidigare datum den 16 november 2022 kl.10:00-16:00

Målet med utbildningen är att förstärka stadsdelsförvaltningens förmåga att utföra krisstöd vid en särskild händelse. Ansvarig för utbildningen och tillika föreläsare med särskild kris- och traumakompetens kommer från RKK.

Ansvarig stadsdelsförvaltning
Peter Lind
Trygghets- och säkerhetssamordnare
Södermalms stadsdelsförvaltning

Förläsare och kursansvarig 
Eva Svensson Isfej
Leg Psykolog, leg psykoterapeut
Region Stockholm, RKK

Caterina Cesaro
Överläkare, Specialist i psykiatri
Region Stockholm, RKK