Föreläsning och workshop online om Psykologiskt och socialt stöd efter kriser och katastrofer för Region Gotland.

Obs! Flyttad från 2020-12-03

Målgrupp

Krisstödjare (genomförs online via Teams)

Föreläsare

Caterina Ceasro och Eva Svensson