Föreläsning och workshop online om Psykologiskt och socialt stöd efter kriser och katastrofer för Region Gotland.

Målgrupp

Krisstödjare (genomförs online via Teams)

Föreläsare

Caterina Ceasro och Eva Svensson