Bakgrund

En utbildningsdag i psykologiskt och socialt stöd efter kriser och katastrofer med föreläsningar och övning för Östermalms stadsdelsförvaltning, genomförd av Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi RKK inom Region Stockholm.

Målet med utbildningsdagen är att förstärka stadsdelsförvaltningarnas förmåga att utföra krisstöd vid en särskild händelse. Kursdeltagarna är främst stadsdelsförvaltningens stödpersoner.

Ansvarig för utbildningen och tillika föreläsare med särskild kris- och traumakompetens kommer från RKK.

Kursinnehåll

- Stadsdelsförvaltningens kris- och katastrofberedskap

- Katastrofer, olyckor och vardagens händelser

- Psykiska och fysiska stressreaktioner hos drabbade.

- Riskfaktorer för utveckling av psykisk och fysisk ohälsa.

- Psykologiskt och socialt stöd för vuxna och barn samt bedömning av behov av uppföljande kontakter.

- Egenreaktioner och stöd till stadsdelens egen personal.

På kursdagen varvas teori med diskussioner och övning. Vi ber Dig observera att kursdagens uppläggning förutsätter aktiv närvaro under hela dagen.

Föreläsare från Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi (RKK) i Region Stockholm

Caterina Cesaro, MD, PhD, Överläkare, Specialist i psykiatri

Eva Svensson, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut

Pernilla Bergman, Leg. psykolog, STP-psykolog

Östermalms stadsdelsförvaltning
Linda Wikman, Trygghets -och säkerhetssamordnare, Östermalms stadsdelsförvaltning