Målsättning:

Målet med utbildningen är att förstärka Svenska Röda Korsets krisstödjares förmåga att utföra psykologiskt krisstöd vid en särskild händelse eller annan allvarlig och påfrestande händelse. Ansvarig för utbildningen och tillika föreläsare med särskild kris- och traumakompetens kommer från RKK.

 

Föreläsning:

Lördag den 19 november 2022, 90 minuter.

 

Beställare:

Susanne Palmvik

Verksamhetsutvecklare

Svenska Röda Korset

Nationella avdelningen, enheten Krishantering och beredskap.

 

Utbildare:

Linda Martinik, RKK

Eva Svensson Isfej, RKK