Bakgrund

En utbildningsdag i psykologiskt och socialt stöd efter kriser och katastrofer med föreläsningar och övning för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, genomförd av Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi RKK inom Region Stockholm.

Målet med utbildningen är att förstärka stadsdelsförvaltningens förmåga att utföra krisstöd vid en särskild händelse.

Kursdagen genomförs av Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi (RKK) i Region Stockholm på uppdrag av Skarpnäcks SDF, som har ett administrativt ansvar för genomförande av kursen.

Kursinnehåll 

  • Stadsdelsförvaltningens kris- och katastrofberedskapsorganisationen (Hur organiserat krisstödet? Vem gör vad? Vem bestämmer vad? Hur ser vår organisering ut?)
  • Katastrofer, olyckor och vardagens händelser:
    • Psykiska och fysiska stressreaktioner hos drabbade.
    • Riskfaktorer för utveckling av psykisk och fysisk ohälsa.
  • Psykologiskt och socialt stöd för vuxna och barn samt bedömning av behov av uppföljande kontakter.
  • Egenreaktioner och stöd till stadsdelens egen personal.

På kursdagen varvas teori med diskussioner och övning. Vi ber Dig observera att kursdagens uppläggning förutsätter aktiv närvaro under hela dagen.

Föreläsare från Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi (RKK) i Region Stockholm

Caterina Cesaro, MD, PhD, Överläkare, Specialist i psykiatri

Eva Svensson Isfej, Leg. psykolog, Leg. Psykoterapeut

Informerar om stadsdelsförvaltningens beredskap gör:

Leif Bergström, Skarpnäcks SDF, Enhetschef Enheten för prevention, fritid & kultur