Innehåll

Föreläsningen har fokus på det specifika med påfrestande händelser, riskbedömning av drabbade, psykologiskt krisstöd och bedömning av drabbades uppföljningsbehov. Därutöver även hur man kan förstå sina egna reaktioner samt konkreta råd om vad man bör tänka på när man arbetar under svåra händelser.

Syftet

Att få med sig ytterligare strategier och nya lärdomar om hur krisstödsarbete kan bedrivas.

Föreläsare

Charlotte Therup Svedenlöf