Innehåll

Tidiga insatser - Psykotraumatologiska perspektiv på samhällsnivå, samhällets organisation samt termer och begrepp i samband med allvarliga händelser och regionens respektive kommunens krisstödsorganisationer och Frivilliga organisationer. Därutöver samverkan och samordning vid inträffad särskild händelse samt gruppdiskussion egna erfarenheter från allvarliga händelser.

Om kursen:

Kursen ger en teoretisk utbildning kring olika delar av de psykotraumatologiska grundkunskaperna inkluderande biologiska, psykologiska och sociala aspekter på psykiska trauman. Kursen ger kunskap om krisstöd efter potentiellt traumatiska händelser och behandlingsformer för traumatiserade individer.

Yanan_Li_200124_0032.jpg

Foto: Yanan Li

Kursansvarig

Filip Arnberg; Leg. psykolog, Docent, och programdirektör för Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KcKP), Uppsala universitet

Föreläsare på kursen från RKK

Charlotte Therup Svedenlöf; enhetschef, leg. psykolog och leg. psykoterapeut
Linda Martinik; överläkare, specialist i psykiatri