Petra Adebäck, Bengt Andrée och Charlotte Therup Svedenlöf