Föreläsare från RKK: Charlotte Therup Svedenlöf

Målgrupper: Personer som ingår i landstingens katastrofmedicinska beredskap och har ett ansvar som larmmottagare och beslutsfattare när en särskild sjukvårdsledning är etablerad på regional eller lokal nivå. Personer som innehar särskilda stabsfunktioner i en särskild sjukvårdsledning.

Syfte

Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter för att ingå i regional särskild sjukvårdsledning vid en allvarlig händelse.

Deltagarna ska efter genomförd kurs kunna:

 • omsätta teoretiska principer för regional särskild sjukvårdsledning i praktisk tillämpning
 • omsätta principer för samverkan på regional nivå i praktisk tillämpning principer för regional särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse

Kursinnehåll

Kursens innehåll grundar sig på Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Stockholms läns landsting och omfattar:

 • Principer för samverkan och landstingets roll i krishanteringssystemet.
 • Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan och organisation i SLL .
 • Regelverk.
 • Särskild sjukvårdsledning vid en allvarlig händelse.
 • Grunder stab och ledning.
 • Stabsmetodik och stabsverktyg.
 • Logistik på regional nivå.
 • Kommunikationsvägar.
 • Krisstöd, ledning och organisation.
 • Arbetsmiljö inkl. uthållighet.
 • Rapportering och dokumentation.
 • Ledning och samverkan vid allvarlig händelse. Kursen är uppbyggd genom en kombination av teoretiska föreläsningar och mer tillämpade övningar. Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva deltagande i övningar och diskussioner. 

Kursledning Birgitta Almgren och Jan Andersson, Enheten för katastrofmedicinsk beredskap,  EKMB