Sakkunniggrupp

  • Startdatum: 2017-10-25 13:00
  • Slutdatum: 2017-12-14 16:30

För deltagande aktörer och sakkunniga representanter i projektet "Implementering av Regional handlingsplan för psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse i Stockholms län"

Datum för möten:

31 maj

27 september

25 oktober

22 november