Bakgrund
Krisstödsorganisationen är en del av Regionernas katastrofmedicinska beredskap med det gemensamma uppdraget att minimera risken för såväl psykisk som fysisk ohälsa som kan uppstå vid inträffad påfrestande händelse. Krisstödsorganisationen ska möta drabbade människors psykologiska, sociala, praktiska och existentiella behov i samband med påfrestande händelser.
Att inneha rollen som samordnare/operativ arbetsledare under en krisstödsinsats innebär att arbetsleda och vara ett stöd för krisstödjarna, vara kunnig i att bedöma drabbades behov samt att kunna organisera arbetet på både kort och lång sikt. Funktionen, samordnare/operativ arbetsledare, kan verka både i den egna organisationen och i samverkan till exempel där kommunen är huvudansvarig eller vid flygplatserna.

Syfte
Syftet med utbildningen är att höja förmågan att vara samordnare/operativ arbetsledare för krisstödsarbetet vid en särskild/påfrestande händelse.

Mål
Målet är att utbilda, öva och färdighetsträna samordnarna/operativa arbetsledarna.

Målgrupp
Krisstödssamordnare Region Stockholm och Region Östergötland.

Förkunskapskrav
Krisstödsutbildning samt att man tillhör Krisstödsorganisationen/PKL i Regionen.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri och ges som externat. Lunch samt fika ingår.

Kursinnehåll
Utbildningen kommer att innehålla teoretiska genomgångar, diskussioner samt tillämpade övningar. Fokus kommer att vara på:
• Samordnar-/arbetsledarrollen – funktion, roll och ansvar samt plats i krisstödsorganisationen vid särskild/påfrestande händelse
• Övningar i själva samordnar-/arbetsledarrollen genom att träna introduktion av krisstödjare, behovsinventering, delge information, psykologisk triagering, riskbedömning
• Länkning samt arbetsledning.

Vi förutsätter aktiv närvaro under utbildningsdagen.
Fullständigt kursprogram delas ut vid utbildningsstarten.

Kursledare
Charlotte Therup Svedenlöf, Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi, Region Stockholm
Valborg Jansson, Katastrofmedicinskt centrum, Region Östergötland

Upplysningar

Mejl: charlotte.therup-svedenlof@regionstockholm.se

Mejl: valborg.jansson@regionostergotland.se