Samverkansgrupp för stöd och information till drabbade och närstående

  • Startdatum: 2017-05-18 00:00
  • Plats: Arrangör MSB

RKK deltar samt föreläser om hur Stockholms läns landsting/RKK organiserade och genomförde krissstödet efter attentatet på Drottninggatan.
Bengt Andreé och Petra Adebäck