Tvådags utbildning "Särskild sjukvårdsledning på sjukhus" den 31/5 + 1/6 2017 i syfte att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter för att ingå i särskild sjukvårdsledning på sjukhus vid allvarlig händelse. Ansvarig för utbildningen är EKMB och RKK föreläser om Krisstöd, ledning och organisation.
Charlotte Therup Svedenlöf