Polismyndigheten, Brottsofferjouren och Brottsoffermyndigheten Sverige inbjuder till ett seminarium i samverkan med och på uppdrag av EU:s expertcentrum för offer för terrorism, EUCVT. EUCVT:s uppdrag är att ge utbildning och stöd till myndigheter och organisationer i EU-länderna.

Nu har turen kommit till Sverige att anordna ett nationellt seminarium om Sveriges arbete med offer för terrorism och deras anhöriga.

Syftet med seminariet är att

  • belysa utvecklingen på området och de initiativ som tagits på EU-nivå samt öka medvetenheten om terrorismoffers särskilda behov och rättigheter
  • ta del av erfarenheter från aktörer som deltog i räddningsarbetet efter terrorattentatet på Drottninggatan 2017
  • diskutera möjligheterna att genom samordnad planering stärka förmågan att ge stöd och hjälp till offer, vittnen och anhöriga i samband med ett terrorattentat

Seminariet är kostnadsfritt och kommer att genomföras digitalt på Zoom.

 

Anmälan:

Anmäl dig senast den 17 september via https://brottsofferjouren.typeform.com/to/G4e5CJvC

En länk till seminariet liksom ett uppdaterat program kommer att skickas ut med e-post några dagar innan seminariet.

Frågor:

Kontakta Anna Wergens, Brottsoffermyndigheten på telefon 090-70 82 62 eller via e-post anna.wergens@brottsoffermyndigheten.se

EUCVT

EU Centre of Expertise for Victims of Terrorism | European Commission (EUCVT)

EU:s terrorismdirektiv

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541&from=sv