En sjukvårdsgrupp består av en läkare och två sjuksköterskor, som i allmänhet har sin anställning på sjukhusets akutmottagning eller intensivvårdsavdelning.
Bengt Andrée