Bakgrund

Seminariet genomförs av Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi, RKK tillsammans med PKL-ledare från Södertälje sjukhus och socialchef i Salems kommun.

Syfte

Att förmedla fördjupad kunskap om egna stressreaktioner, riskabla situationer, samt olika sorters stöd i arbetet med krisdrabbade. Målet är att förbereda och rusta ”hjälparna” med kunskap och verktyg för att minska risken för ohälsa.

Kursansvarig/Föreläsare

Pernilla Bergman, leg. psykolog, STP psykolog, Regional PKL samordnare