Syfte:

1) hur har krisstödsinsatsen fungerat under coronapandemin,

2) nuläget utifrån gemensam lägesbild från mötet 10/9,

3) vad har vi för behov och fokus framåt i arbetsgruppen.

Samordningsansvarig/ordförande Temagrupp Krisstöd

Pernilla Bergman