Innehåll:

  • Terminsavslutning
  • Övning

Deltagare

Representanter som ingår i SSR Arbetsgrupp Temagrupp Krisstöd: Kommunrepresentanter, Region Stockholm, Polisen, Svenska kyrkan, Övriga trossamfund och Röda Korset.

Medverkande från Region Stockholm

Pernilla Bergman, ordförande

Eva Svensson Isfej, bitr.