Projektledardagen på Trafikförvaltningen

  • Startdatum: 2017-11-16 00:00
  • Slutdatum: 2017-11-16 00:00
  • Plats: Älvsjömässan

Under temat ”Säkert beteende” genomförde enheten en inspirerande session om krishantering och hur man fungerar i krissituationer utifrån konkreta exempel från Trafikförvaltningens egna projekt.

Teori och praktik varvades och utbildningsinsatsen genomfördes av Bengt Andrée och Charlotte Therup Svedenlöf i samarbete med skådespelare från Energidrama.