Teori och praktik varvades och utbildningsinsatsen genomfördes av Bengt Andrée och Charlotte Therup Svedenlöf i samarbete med skådespelare från Energidrama.