Syfte

Målet med föreläsningen är att öka kunskapen om Regionens krisstödsarbete (PKL) på flygplats för SAS/SGH Special Assistance Team samt utveckla samarbetet mellan PKL och Special Assistance Team medlemmarnas vid en särskild händelse.

 

Målgrupp

SAS/SGH Special Assistance Team medlemmar arrangerad av SAS/SGH Emergency Organisation, Arlanda Flygplats.

 

Datum

Sex utbildningstillfällen: 10, 17, 24, 31 januari och 7, 14 februari.