Målgrupp

Operativa ledare för krisstöd och krisstödjare.

Innehåll

Utbildningsseminarium om stadsdelsförvaltningarnas krisstödsuppdrag, hur krisstöd utförs, rutiner och samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna samt med andra krisstödsaktörer.

Seminariet hålls av Regional Kunskapscentrum för Katastrofpsykologi.

Målet är att stärka stadsdelsförvaltningarnas förmåga och uthållighet att utföra krisstöd vid en allvarlig händelse.

Föreläsare

Bengt Andrée

Christina Ling

Malin Claesson

Petra Adebäck