Målgrupp

Stadsdelsförvaltningarnas respektive krisledningar och operativa ledare för krisstöd.

 

Innehåll

Skrivbordsövning för krisledning och operativ ledning kring rutiner och samverkan vid allvarlig händelse.

 

Övningen hålls av Regional Kunskapscentrum för Katastrofpsykologi.

Målet är att stärka stadsdelsförvaltningarnas förmåga och uthållighet att utföra krisstöd vid en allvarlig händelse.

Föreläsare

Bengt Andrée

Christina Ling

Malin Claesson

Petra Adebäck

Charlotte Therup Svedenlöf