Målgrupp

Stadsdelsförvaltningarnas respektive krisledningar och operativa ledare för krisstöd.

 

Innehåll

Utbildningsseminarium om stadsdelsförvaltningarnas krisstödsuppdrag, krisledning och Samverkan Region Stockholms (SSR) vägledning av psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse i Stockholms län. Seminariet hålls av Regional Kunskapscentrum för Katastrofpsykologi.

Målet är att stärka stadsdelsförvaltningarnas förmåga och uthållighet att utföra krisstöd vid en allvarlig händelse.

Föreläsare

Bengt Andrée

Christina Ling

Malin Claesson