Bakgrund

Utbildningen genomförs av Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi, RKK.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge en fördjupad kunskap och förståelse för hur en krisdrabbad person kan reagera och hur du som sjukvårdspersonal ska agera för att bemöta den drabbade. Bedömning och uppföljning av personer med krisreaktioner ingår. För att få en helhetsbild av omhändertagandet beskrivs även Region Stockholms katastrofmedicinska organisation. Dagen innehåller föreläsningar, övningar, diskussion och falldragningar anpassat för jourmottagningens uppdrag.


Föreläsare/Kursansvarig/annat

Linda Martinik; överläkare, specialist i psykiatri
Eva Svensson-Isfej; leg. psykolog & psykoterapeut, STP psykolog