Hur bemöter vi personerna på bästa sätt i kommuner och regioner? Vad händer med en organisation när den genomgår flera kriser efter varandra? Hur kan vi samtidigt bevara en psykisk hälsa bland medarbetare?

Medverkande:

  • Ing-Marie Wieselgren, Projektchef Uppdrag Psykisk hälsa
  • Charlotte Therup Svedenlöf, Enhetschef Regionalt kunskapscentrum kris och katastrofpsykologi
  • Aida Alvinus, Docent i ledarskap och ledning Försvarshögskolan
  • Therese Landin, Verksamhetschef Röda korset
  • Mona Lindqvist, Leg. Psykolog, Leg Psykoterapeut, Transkulturellt Centrum Region Stockholm
  • Fler medverkande tillkommer

Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner

Målgrupp: HR och chefer samt medarbetare som möter vuxna som har erfarenheter av krig och konflikt i kommuner och regioner

Länk till Uppdrag Psykisk hälsa >>