Dialogseminariet riktar sig till chefer och HR som stöttar medarbetare i och kring covid-relaterad vård.