Program:
Utbud och flöden inom rehabvården i Region Stockholm
* Johanna Broms, medicinskt sakkunnig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
* Psykologiska aspekter för personal och patienter
Caterina Cesaro, överläkare, Regionalt kunskapscentrum Kris- och katastrofpsykologi.
* Hur ser sjukfrånvaron ut?
Katrin Kopp, HR-strateg, regionledningskontoret.
* Medicinska kunskapsläget - besvär, förlopp och behandling
Judith Bruchfeld, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.
* Insatser för chefer och medarbetare nu och framåt
Katrin Kopp, HR-strateg, regionledningskontoret.
* En rehabspecialists berättelse – effekterna av covid-19
Ann Charlotte Österberg, rehabspecialist, Karolinska Universitetssjukhuset
*Bemötande, Johanna Broms, medicinskt sakkunnig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Caterina Cesaro, överläkare, Regionalt kunskapscentrum Kris- och katastrofpsykologi.
* Tittarfrågor