Agenda:
• Kris- och stödsamtal samt chefsstöd - Hur kan behoven se ut idag
och framöver? Vad är viktigt att tänka på?
Charlotte Therup Svedenlöf, enhetschef, legitimerad psykolog och psykoterapeut, Krisstöd RSSL
och Pernilla Bergman, legitimerad psykolog, Krisstöd i RSSL
• Centralt finansierat samtalsstöd kopplat till covid-19
Katrin Kopp, strateg arbetsmiljö, Strategisk HR, regionledningskontoret
• Företagshälsovården: kris- och stödsamtal samt chefsstöd
Lotta Malmheden, legitimerad psykolog och organisationskonsult, Feelgood Företagshälsovård AB
• Sammanfattning och frågor

Föreläsare

Charlotte Therup Svedenlöf, leg psykolog

Pernilla Bergman, leg psykolog