Material till Grundutbildning för krisstödjare

Här finner du material till utbildningen "Grundutbildning för PKL-gruppernas krisstödjare" som du kan ladda ner.

Att hålla i längden

Ladda ner Att hålla i längden >>

Referenslitteratur Krisstödutbildningen

Ladda ner Referenslitteratur Krisstödutbildningen >>

Översikt Katastrofberedskap inom Region Stockholm

Ladda ner Översikt Katastrofberedskap inom Region Stockholm >>

Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan SLL

Ladda ner Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan SLL >>

Referenslista, litteratur om barn och ungdomar

Ladda ner Referenslista, litteratur om barn och ungdomar >>